Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

25. pósejźenje Serbskego sejma jo se dnja 18. septembra 2021 w Budyšynje wótměło, zasej z pśewóźeceju wideokonferencu ...

Pśirada Ramikowego dogrona za šćit narodnych mjeńšynow Europskeje rady (FCNM) ...

Zachopjeńk junija jo se pilnowała kupka pósrědniś wizuelny zaśišć wó źěle Serbskego sejma, což se bóžko raźiło njejo ...

Pratyja