Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje pomina pšawniski huběrk Serbskego sejma wóthobrośenje wót pśedewześa, z póstajenim pśetłócyś wjeliki sotšyny poměr ...

Ako spěchowańske towaristwo jo zapódało SMY z. t. k pódpěrowanju źěła Serbskego sejma na Załožbu za serbski lud pšosbu wó institucionelne spěchowanje jadnaŕskego běrowa.

Serbski sejm jo pśewjadł 14.11.2020 swójo 18. pósejźenje a to ako wideo-konferencu ...