Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Pśed Krajnym sejmom w Drježdźanach jo se wótměła 30.06.2020 manifestacija hobswětowych zwězkow za zdźaržanje wót hudobywanja brunice hobgrozonych sakskich jsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz ...

Pó hustaśu zjawnych pósejźenjow Serbskego sejma jo se wótměło dnja 13.06. znowa prezencne pósejźenje we Wórjejcach ...

Serbski sejm wita, až co se něnto tež Serbska rada pśi Sakskem krajnem sejmje za to zasajźowaś, aby se w pśiducem šulskem lěśe hutwóriłej dwě pětej rědowni na Serbskima wušyma šuloma we Worklecach a Ralbicach ...

Pratyja