Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Wuberk „IT“

Čłony:

Jan Kosyk, Jurij Krawc, Hagen Domaška, Tomaš Wornar, Ilona Urbanojc

Wuběrk „kubłanje“

Čłony:

Aneta Zahrodnikowa, Handrij Kluga, Christoph Haensel, Edith Pjenkowa, Hańžka Wjeselic, Ilona Urbanojc, Měrćin Krawc, Kito Pjenk, Heiko Bengelstorff, Kerstin Zahrodnikowa, Kay Sobe, Viktor Zakar, Jadwiga Pjacec, Jurij Krawc

Wuběrk „kultura“

Čłony:

Jan Kosyk, Hagen Domaška, Benedikt Dyrlich

Wuběrk „procesowe přewodźenje“

Wuběrk ma nadawki, pokročowace wuwiće Serbskeho sejma na konsens orientowany, bazowodemokratiski a doprědkarski gremij přez nowe impulsy spěchować, přewožować a zwarnować. Zaměr při tym je, nic jenož nutřkowne dźěło sejma dale wuwiwać, ale tež pozitiwne wuwića zwonka postorčić.

Čłony:

Ilona Urbanojc, Měrćin Wałda, Johannes Heimrath, Jadwiga Pjacec, Klaws Thielmann, Alex Pólk

Wuběrk „regionalne wuwiće a hospodarstwo“

Čłony:

Hanzo Wylem-Keł, Dirk Pawlik, Heiko Bengelstorff, Kito Pjenk, Edith Pjenkowa, Christoph Haensel, Carola Geppertowa, Ignac Wjesela, Günther Thiele, Henryk Matuš, Ronny Böhme, Kay Sobe

Wuběrk „wustawa a prawo“

Čłony:

Hajko Kozel, Hanzo Wylem-Keł, Handrij Kluga, Měrćin Krawc, Hanka Selmer, Měrćin Wałda, Peter Kroh, Hagen Domaška, Gerat Šram, Alexander Drescher, Andreas Mroß, Klara Nagel, Christoph Haensel, Kay Sobe, Benedikt Dyrlich

Wuběrk „zjawnostne dźěło“

Wuběrk „zjawnostne dźěło“ rozšěrja rozsudy, dokumenty, namjety a ideje Serbskeho sejma w Serbach a je zdobom prěni kontakt za medije. Wón ma nadawk, z wšěmi medijemi styki nawjazać a dźěławosć serbskeho ludoweho zastupnistwa sposrědkować a rozjasnić.

Čłony:

Handrij Wjeńk, Jadwiga Pjacec, Hajko Kozel, Jurij Krawc, Hanka Salmer, Viktor Zakar, Měrćin Krawc