Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

měrc 2021

Skutkowne zastupowanje serbskich zajimow docpěje so přez na problemy orientowane, w idealnym padźe, zhromadne wustupowanje statnym a cyrkwinskim instancam napřećo ...

Na zakładźe situacije doporuča prezidij wobdźělenje přez widejo-stream ...